Poll Results: Thời điểm nào Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam?

Members who voted for 'Trung quốc sẽ bị Mỹ, Nga hoặc cộng đồng quốc tế ngăn chặn ngay trước khi chuẩn bị đánh Việt Nam'