Poll Results: Thời điểm nào Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam?

Members who voted for 'Không bao giờ TQ dại dột tấn công Việt Nam'